Issue cover v18i14

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (14); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Altered intestinal microflora and barrier injury in severe acute pancreatitis can be changed by zinc
Shi-yue Su, Qin-qing Tang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3050-3058. doi:10.7150/ijms.45980
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Relationship between the Metabolic Associated Fatty Liver Disease and Endometrial Thickness in Postmenopausal Women: A Cross-sectional Study in China
Jia-ying Wei, Zhou Xu, Hao Li, Wen-qin Du, Bai-ling Niu, Shu Li, Shen Tian, Juan Wu, Yu-ling Chen, Xin Li, Zi-li Liu, Jun Xiao, Guo-sheng Ren, Liang Ran, Ling-quan Kong
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3082-3089. doi:10.7150/ijms.60780
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BRD4 inhibition promotes TRAIL-induced apoptosis by suppressing the transcriptional activity of NF-κB in NSCLC
Liu Shi, Yu Xiong, Xiaoyan Hu, Zhihao Wang, Conghua Xie
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3090-3096. doi:10.7150/ijms.60776
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

UHRF2 promotes Hepatocellular Carcinoma Progression by Upregulating ErbB3/Ras/Raf Signaling Pathway
Jingjie Sun, Kejia Wu, Siyuan Chen, Shiming Jiang, Yong Chen, Changzhu Duan
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3097-3105. doi:10.7150/ijms.60030
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microbial growth and importance of flushing inside closed-type infusion devices during administration of lipid emulsion in vitro setting
Sachiko Omotani, Yasutoshi Hatsuda, Yasuhiro Katsui, Ayumi Asao, Hiroyuki Toujou, Keigo Ihara, Katsuji Tani, Michiaki Myotoku
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3106-3111. doi:10.7150/ijms.60200
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HRC promotes anoikis resistance and metastasis by suppressing endoplasmic reticulum stress in hepatocellular carcinoma
Suhong Xia, Jingwen Wu, Wangdong Zhou, Mingyu Zhang, Kai Zhao, Dean Tian, Jingmei Liu, Jiazhi Liao
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3112-3124. doi:10.7150/ijms.60610
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ferumoxytol-β-glucan Inhibits Melanoma Growth via Interacting with Dectin-1 to Polarize Macrophages into M1 Phenotype
Xinghan Liu, Yujun Xu, Yi Li, Yuchen Pan, Shuli Zhao, Yayi Hou
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3125-3139. doi:10.7150/ijms.61525
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multidimensional Evaluation of All-Cause Mortality Risk and Survival Analysis for Hospitalized Patients with COVID-19
Jingwen Li, Hu Luo, Gang Deng, Jinying Chang, Xiaoming Qiu, Chen Liu, Bo Qin
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3140-3149. doi:10.7150/ijms.58889
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PD-L1 correlated gene expression profiles and tumor infiltrating lymphocytes in pancreatic cancer
Jiajin Li, Lu Yin, Yumei Chen, Shuxian An, Yi Xiong, Gang Huang, Jianjun Liu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3150-3157. doi:10.7150/ijms.61771
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Temporomandibular Disorders and Oral Features in Idiopathic Inflammatory Myopathies (IIMs) Patients: An Observational Study
Vito Crincoli, Mariangela Cannavale, Angela Pia Cazzolla, Mario Dioguardi, Maria Grazia Piancino, Mariasevera Di Comite
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3158-3170. doi:10.7150/ijms.45226
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-34a-5p and miR-452-5p: The Novel Regulators of Pancreatic Endocrine Dysfunction in Diabetic Zucker Rats?
Tong Su, Jiejun Hou, Tonghua Liu, Pei Dai, LingLing Qin, Lei Ding, Yan Hu, Xiangyu Guo
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3171-3181. doi:10.7150/ijms.62843
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

p53-dependent apoptosis is essential for the antitumor effect of paclitaxel response to DNA damage in papillary thyroid carcinoma
Wenshuang Wu, Tao Wei, ZhiHui Li, Jingqiang Zhu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3197-3205. doi:10.7150/ijms.61944
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Maternal vascular endothelial growth factor receptor and interleukin levels in pregnant women with twin-twin transfusion syndrome
Nguyen Duy Anh, Phan Huyen Thuong, Nguyen Thi Sim, Tran Thi Phuong Thao, Luong Thi Lan Anh, Than Thi Thu Canh, Nguyen Van Dieu, Nguyen Duy Bac, Hoang Van Tong
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3206-3213. doi:10.7150/ijms.61014
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

15,16-dihydrotanshinone I inhibits EOMA cells proliferation by interfering in posttranscriptional processing of hypoxia-inducible factor 1
Peiwen Duan, Yingying Huang, Kai Chen, Cheng Cheng, Zhixiang Wu, Yeming Wu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3214-3223. doi:10.7150/ijms.60774
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-508-3p promotes proliferation and inhibits apoptosis of middle ear cholesteatoma cells by targeting PTEN/PI3K/AKT pathway
Dongliang Liu, Xiulan Ma
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3224-3235. doi:10.7150/ijms.60907
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic Antitumor Efficacy of Cancer Stem Cell-Derived DRibble Vaccine on Colorectal Carcinoma
Changhao Fu, Geer Tian, Jinyue Duan, Kun Liu, Chen Zhang, Weiqun Yan, Yi Wang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3249-3260. doi:10.7150/ijms.61510
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Alendronate-induced Perturbation of the Bone Proteome and Microenvironmental Pathophysiology
Jayoung Kim, Austin Yeon, Sarah J. Parker, Muhammad Shahid, Aissatou Thiombane, Eunho Cho, Sungyong You, Hany Emam, Do-Gyoon Kim, Minjung Kim
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3261-3270. doi:10.7150/ijms.61552
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Optimization of artificial urine formula for in vitro cellular study compared with native urine
Kanyarat Sueksakit, Visith Thongboonkerd
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3271-3279. doi:10.7150/ijms.61720
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Association of Hepatic Steatosis Index and Fatty Liver Index with Carotid Atherosclerosis in Type 2 Diabetes
Chenxi Wang, Zhensheng Cai, Xia Deng, Haoxiang Li, Zhicong Zhao, Chang Guo, Panpan Zhang, Lian Li, Tian Gu, Ling Yang, Li Zhao, Dong Wang, Guoyue Yuan
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3280-3289. doi:10.7150/ijms.62010
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Analysis of the Relationship between the Expression Levels of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin and Cytokine Genes in Bone Marrow
Sungchul Mun, Min-Chul Park, Chi-Hyun Cho
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3290-3298. doi:10.7150/ijms.62425
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of melanogenesis by Aster yomena callus pellet extract in melanoma cells and patients with skin pigmentation
Jae-In Lee, Jeong Hun Seo, Eun-Sil Ko, Sang-Min Cho, Jea-Ran Kang, Jong-Hoon Jeong, Yu Jeong Jeong, Cha Young Kim, Jeong-Dan Cha, Woo Sik Kim, Young-Bae Ryu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3299-3308. doi:10.7150/ijms.62530
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Severity of frailty as a significant predictor of mortality for hemodialysis patients: a prospective study in China
Wenjing Fu, Aihua Zhang, Lina Ma, Linpei Jia, Jagadish K Chhetri, Piu Chan
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3309-3317. doi:10.7150/ijms.51569
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hydrogen Attenuates Myocardial Injury in Rats by Regulating Oxidative Stress and NLRP3 Inflammasome Mediated Pyroptosis
Hongxiao Yang, Shuang Liu, Huijun Du, Zi Hong, Yajing Lv, Chaoqun Nie, Wei Yang, Yunan Gao
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3318-3325. doi:10.7150/ijms.61329
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Retrospective Study of 158 Cases on the Risk Factors for Recurrence in Ameloblastoma
Ling Bi, Dong Wei, Dongsheng Hong, Jin Wang, Kejia Qian, Huiming Wang, Huiyong Zhu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3326-3332. doi:10.7150/ijms.61500
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Incidence and Effect of Cytomegalovirus Disease on Mortality in Transplant Recipients and General Population: Real-world Nationwide Cohort Data
Sang Hoon Han, Seul Gi Yoo, Kyung Do Han, Yeonju La, Da Eun Kwon, Kyoung Hwa Lee
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3333-3341. doi:10.7150/ijms.62621
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IFI30 expression predicts patient prognosis in breast cancer and dictates breast cancer cells proliferation via regulating autophagy
Yan Fan, Xu Wang, Yang Li
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3342-3352. doi:10.7150/ijms.62870
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The role and mechanisms of Microglia in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders
Wenqun Li, Jiaqin Liu, Wei Tan, Yedi Zhou
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3059-3065. doi:10.7150/ijms.61153
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A review of cutting-edge therapies for hepatocellular carcinoma (HCC): Perspectives from patents
Yan Gao, Liyang Lyu, Ye Feng, Fei Li, Yuanjia Hu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3066-3081. doi:10.7150/ijms.59930
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNAs Interaction with MiRNAs: Emerging Roles in Breast Cancer
Liu Gong, XiaoYun Zhou, Jiping Sun
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3182-3196. doi:10.7150/ijms.62219
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of NK cells in fighting the virus infection and sepsis
Lu Ma, Qi Li, Suna Cai, Hourong Peng, Ting Huyan, Hui Yang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(14): 3236-3248. doi:10.7150/ijms.59898
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image