◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 10 (11); 2013

Research Paper

Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity Predicts Decline in Renal Function and Cardiovascular Events in Early Stages of Chronic Kidney Disease
Hye Eun Yoon, Dong Il Shin, Sung Jun Kim, Eun Sil Koh, Hyeon Seok Hwang, Sungjin Chung, Seok Joon Shin
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1430-1436. doi:10.7150/ijms.6645
Full text PDF PubMed PMC

Association of Increased Arterial Stiffness and P Wave Dispersion with Left Ventricular Diastolic Dysfunction
Wei-Chung Tsai, Kun-Tai Lee, Hsuan-Fu Kuo, Wei-Hua Tang, Shih-Jie Jhuo, Chih-Sheng Chu, Tsung-Hsien Lin, Po-Chao Hsu, Ming-Yen Lin, Feng-Hsien Lin, Ho-Ming Su, Wen-Chol Voon, Wen-Ter Lai, Sheng-Hsiung Sheu
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1437-1444. doi:10.7150/ijms.5753
Full text PDF PubMed PMC

Respiratory Magnetogram Detected with a MEMS Device
Saul M. Dominguez-Nicolas, Raul Juarez-Aguirre, Agustin L. Herrera-May, Pedro Garcia-Ramirez, Eduard Figueras, Edmundo A. Gutierrez-D., Jesus A. Tapia, Argelia Trejo, Elias Manjarrez
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1445-1450. doi:10.7150/ijms.4732
Full text PDF PubMed PMC

A Canine Model of Femoral Head Osteonecrosis Induced by an Ethanol Injection Navigated by a Novel Template
Cairu Wang, Junlin Wang, Yongquan Zhang, Chaofan Yuan, Da Liu, Yanjun Pei, Xiaokang Li, Zhigang Wu, Yong Li, Zheng Guo
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1451-1458. doi:10.7150/ijms.6314
Full text PDF PubMed PMC

Totally Laparoscopic Distal Gastrectomy with D2 Lymphadenectomy and Billroth II Gastrojejunostomy for Gastric Cancer: Short- and Medium-term Results of 139 Consecutive Cases from a Single Institution
Ke Chen, Xiaowu Xu, Yiping Mou, Yu Pan, Renchao Zhang, Yucheng Zhou, Di Wu, Chaojie Huang
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1462-1470. doi:10.7150/ijms.6632
Full text PDF PubMed PMC

Burnout, Job Satisfaction, and Medical Malpractice among Physicians
Kuan-Yu Chen, Che-Ming Yang, Che-Hui Lien, Hung-Yi Chiou, Mau-Roung Lin, Hui-Ru Chang, Wen-Ta Chiu
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1471-1478. doi:10.7150/ijms.6743
Full text PDF PubMed PMC

Association between Helicobacter Pylori Infection and Ulcerative Colitis-A Case Control Study from China
Xi Jin, Yi-peng Chen, Shao-hua Chen, Zun Xiang
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1479-1484. doi:10.7150/ijms.6934
Full text PDF PubMed PMC

Cadmium Induced Cell Apoptosis, DNA Damage, Decreased DNA Repair Capacity, and Genomic Instability during Malignant Transformation of Human Bronchial Epithelial Cells
Zhiheng Zhou, Caixia Wang, Haibai Liu, Qinhai Huang, Min Wang, Yixiong Lei
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1485-1496. doi:10.7150/ijms.6308
Full text PDF PubMed PMC

Genotype-Phenotype Analysis of CYP2C19 in Healthy Saudi Individuals and its Potential Clinical Implication in Drug Therapy
Leena H Saeed, Ahmed Y Mayet
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1497-1502. doi:10.7150/ijms.6795
Full text PDF PubMed PMC

Discoloration of Provisional Restorations after Oral Rinses
Sedanur Turgut, Bora Bagis, Elif Aydogan Ayaz, Kıvanç Utku Ulusoy, Subutay Han Altintas, Fatih Mehmet Korkmaz, Nilsun Bagis
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1503-1509. doi:10.7150/ijms.6647
Full text PDF PubMed PMC

Analysis of Immunoglobulin and T Cell Receptor Gene Rearrangement in the Bone Marrow of Lymphoid Neoplasia Using BIOMED-2 Multiplex Polymerase Chain Reaction
Soyoung Shin, Ah Hyun Kim, Joonhong Park, Myungshin Kim, Jihyang Lim, Yonggoo Kim, Kyungja Han, Sun Ah Lee, Seok-Goo Cho
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1510-1517. doi:10.7150/ijms.5342
Full text PDF PubMed PMC

Prone versus Modified Supine Position in Percutaneous Nephrolithotomy: a Prospective Randomized Study
Yanbo Wang, Yan Wang, Yunming Yao, Ning Xu, Haifeng Zhang, Qihui Chen, Zhihua Lu, Jinghai Hu, Xiaoqing Wang, Ji Lu, Yuanyuan Hao, Fengming Jiang, Yuchuan Hou, Chunxi Wang
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1518-1523. doi:10.7150/ijms.6305
Full text PDF PubMed PMC

The -159C/T Polymorphism in the CD14 Gene and Tuberculosis Risk: A Meta-Analysis
Tao Wang, Yongchun Shen, Lei Chen, Shujin Guo, Liuqun Jia, Ting Yang, Jing An, Fuqiang Wen
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1524-1529. doi:10.7150/ijms.6376
Full text PDF PubMed PMC

Relationship between Plasma Fibrinogen Levels and Pulmonary Function in the Japanese Population: The Takahata Study
Yoko Shibata, Shuichi Abe, Sumito Inoue, Akira Igarashi, Keiko Yamauchi, Yasuko Aida, Hiroyuki Kishi, Keiko Nunomiya, Hiroshi Nakano, Masamichi Sato, Kento Sato, Tomomi Kimura, Takako Nemoto, Tetsu Watanabe, Tsuneo Konta, Yoshiyuki Ueno, Takeo Kato, Takamasa Kayama, Isao Kubota
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1530-1536. doi:10.7150/ijms.7256
Full text PDF PubMed PMC

Association of the rs7395662 SNP in the MADD-FOLH1 and Several Environmental Factors with Serum Lipid Levels in the Mulao and Han Populations
Ke-Ke Huang, Rui-Xing Yin, Xiao-Na Zeng, Ping Huang, Quan-Zhen Lin, Jian Wu, Tao Guo, Wei Wang, De-Zhai Yang, Wei-Xiong Lin
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1537-1546. doi:10.7150/ijms.6421
Full text PDF PubMed PMC

S100A11 Is a Migration-Related Protein in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma
Chengyu Wang, Zhenwei Zhang, Li Li, Jianpeng Zhang, Jiasen Wang, Jingping Fan, Binghua Jiao, Shuwei Zhao
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1552-1559. doi:10.7150/ijms.5986
Full text PDF PubMed PMC

Relationship between Microstructure, Material Distribution, and Mechanical Properties of Sheep Tibia during Fracture Healing Process
Jiazi Gao, He Gong, Xing Huang, Juan Fang, Dong Zhu, Yubo Fan
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1560-1569. doi:10.7150/ijms.6611
Full text PDF PubMed PMC

Direct Portal Vein Thrombosis Visualization with T2*-Weighted Magnetic Resonance Imaging
Chuanming Li, Alice Hu, Mark Haacke, Jian Wang, Jun Zhao, Daiquan Zhou
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1570-1574. doi:10.7150/ijms.6681
Full text PDF PubMed PMC

Risk Factors for Pulmonary Complications Following Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass
Qiang Ji, Yunqing Mei, Xisheng Wang, Jing Feng, Jianzhi Cai, Wenjun Ding
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1578-1583. doi:10.7150/ijms.6904
Full text PDF PubMed PMC

The Ratio of Second to Fourth Digit Length (2D:4D) and Coronary Artery Disease in a Han Chinese Population
Xing-li Wu, Ding-you Yang, Wen-hui Chai, Ming-lei Jin, Xing-chun Zhou, Li Peng, Yu-sheng Zhao
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1584-1588. doi:10.7150/ijms.6360
Full text PDF PubMed PMC

Magnitude of Gene Mutations Conferring Drug Resistance in Mycobacterium Tuberculosis Isolates from Lymph Node Aspirates in Ethiopia
Fantahun Biadglegne, Belay Tessema, Arne C. Rodloff, Ulrich Sack
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1589-1594. doi:10.7150/ijms.6806
Full text PDF PubMed PMC

Eight-Year Seroprevalence of HBV, HCV and HIV in Diyarbakir Training and Research Hospital
Mine Turhanoğlu, Arzu Onur, Fulya Bayındır Bilman, Zeynep Ayaydın, Gülseren Samancı Aktar
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1595-1601. doi:10.7150/ijms.6506
Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Evaluating Epidemiological Evidence: A Simple Test
Wenbin Liang
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1459-1461. doi:10.7150/ijms.6455
Full text PDF PubMed PMC

Shifting towards an Opt-Out System in Greece: A General Practice Based Pilot Study
Emmanouil K. Symvoulakis, Adelais Markaki, Christos Galanakis, Spyridon Klinis, Myfanwy Morgan, Roger Jones
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1547-1551. doi:10.7150/ijms.7027
Full text PDF PubMed PMC

Metabolome Analysis of Erythrocytes from Patients with Chronic Hepatitis C Reveals the Etiology of Ribavirin-Induced Hemolysis
Tetsuru Karasawa, Takafumi Saito, Yoshiyuki Ueno, Masahiro Sugimoto, Tomoyoshi Soga
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(11): 1575-1577. doi:10.7150/ijms.6436
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image