Issue cover v21i2

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 21 (2); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Apparent diffusion coefficient histogram in the differentiation of benign and malignant testicular tumors
Nguyen Dinh Minh, Nguyen Duy Hung, Trinh Anh Tuan, Ma Mai Hien, Ho Xuan Tuan, Nguyen Minh Duc
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 200-206. doi:10.7150/ijms.88486
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Prognostic and Therapeutic Roles of ARL-6 Gene in Hepatocellular Carcinoma
Jin Wang, Fuheng Che, Yuanyuan Zhao, Lai Wei, Dong Chen, Chen Dai, Bo Zhang, Xi Zhou, Bo Yang, Zhishui Chen
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 207-218. doi:10.7150/ijms.88039
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrative Analysis of N6-methyladenosine RNA modifications related genes and their Influences on Immunoreaction or fibrosis in myocardial infarction
Shiwei Zhu, Lan Bai, Yitong Pan, Junhao Yin, Deshuai Zhang, Chenchen Hou, Yongli Wang, Ruogu Li
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 219-233. doi:10.7150/ijms.86210
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LINC00662 promotes melanoma progression by competitively binding miR-107 and activating the β-catenin signaling pathway
Mengmeng Luo, Rui Lei, Qingfang Zhao, Yichen Shen, Zhigang He, Jinghong Xu
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 265-276. doi:10.7150/ijms.84072
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Association of Serum Potassium Variability With 60-day Mortality and Cardiovascular Events after COVID-19 Infection in Maintenance Hemodialysis Patients
Moxuan Feng, Dan Li, Fengyun Hao, Xin Chu, Lin Li, Qingling Yuan, Haina Li, Yongzheng Hu, Wei Jiang
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 277-283. doi:10.7150/ijms.88529
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Association between hidradenitis suppurativa and atopic diseases: a multi-center, propensity-score-matched cohort study
Hui-Chin Chang, Chen-Yu Lin, Yu-Chen Guo, Hsin-Yo Lu, Chien-Ying Lee, Meng-Che Wu, Shuo-Yan Gau
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 299-305. doi:10.7150/ijms.90086
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aortic calcification accelerates cardiac dysfunction via inducing apoptosis of cardiomyocytes
Nannan Hao, Hui Yong, Feifei Zhang, Chang Liu, Yulu Qiu, Yumeng Shi, Chunjian Li, Fang Wang
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 306-318. doi:10.7150/ijms.90324
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Huaier suppresses cell viability, migration and invasion in human non-small cell lung cancer via lncRNA DLEU2/miR-212-5p/ELF3 axis
Tangwei Wu, Shuiyi Liu, Weiqun Chen, Dan Zhao, Zhongxin Lu
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 319-331. doi:10.7150/ijms.89308
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

N-cadherin Alleviates Apoptosis and Senescence of Nucleus Pulposus Cells via Suppressing ROS-dependent ERS in the Hyper-osmolarity Microenvironment
Luetao Zou, Yiyang Wang, Yanzhu Hu, Liehua Liu, Lei Luo, Zhao Chen, Yunyun Zhuo, Pei Li, Qiang Zhou
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 341-356. doi:10.7150/ijms.90591
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bombesin receptor-activated protein homolog deficiency altered the pattern of pathological changes of psoriasis - like skin lesion in mice
Jiaoyun Zheng, Hui Wang, Jie Wang, Zhi Peng, Xueping Yao, Horst Christian Weber, Xiaoqun Qin, Yang Xiang, Chi Liu, Ming Ji, Huijun Liu, Xiangping Qu
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 357-368. doi:10.7150/ijms.89492
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Altered Gut Microbiota as a Potential Risk Factor for Coronary Artery Disease in Diabetes: A Two-Sample Bi-Directional Mendelian Randomization Study
Zhaopei Zeng, Junxiong Qiu, Yu Chen, Diefei Liang, Feng Wei, Yuan Fu, Jiarui Zhang, Xiexiao Wei, Xinyi Zhang, Jun Tao, Liling Lin, Junmeng Zheng
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 376-395. doi:10.7150/ijms.92131
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interplay of Systemic Immune-Inflammation Index and Serum Klotho Levels: Unveiling a New Dimension in Rheumatoid Arthritis Pathology
Jinlong Zhao, Yifan Jia, Lingfeng Zeng, Hetao Huang, Guihong Liang, Kunhao Hong, Bangxin Sha, Minghui Luo, Jun Liu, Weiyi Yang
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 396-403. doi:10.7150/ijms.89569
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Plasma metabolomic analysis of human hepatocellular carcinoma before and after transcatheter arterial chemoembolization
Jing Fan, Min Xu, Sizhu Lu, Mengxuan Shan, Ke Liu, Wanping Yan, Wei Ye
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 413-423. doi:10.7150/ijms.89141
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Metabolomics Analysis and Diagnosis of Lung Cancer: Insights from Diverse Sample Types
Simin Liang, Xiujun Cao, Yingshuang Wang, Ping Leng, Xiaoxia Wen, Guojing Xie, Huaichao Luo, Rong Yu
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 234-252. doi:10.7150/ijms.85704
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Appraising and comparing the role of autogenous periosteal graft as a barrier membrane in the treatment of intrabony defects in chronic periodontitis cases: A systematic review and meta-analysis
Jui Bhandare, Swapna A. Mahale, Saquib S. Abullais, Ankita Katkurwar, Saad M. AlQahtani, Youssef A Algarni, Shaik Mohammed Asif
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 253-264. doi:10.7150/ijms.86720
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exploring the Neuroprotective Effects of Lithium in Ischemic Stroke: A literature review
Weihua Wang, Dunlin Lu, Youkui Shi, Yanqiang Wang
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 284-298. doi:10.7150/ijms.88195
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Beneficial effects of physical exercise on the osteo-renal Klotho-FGF-23 axis in Chronic Kidney Disease: A systematic review with meta-analysis
Rafael Fernandez Castillo, Raquel García Pérez, Antonio Liñán González
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 332-340. doi:10.7150/ijms.90195
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NAD+-A Hub of Energy Metabolism in Heart Failure
Yaoxin Wu, Zuowei Pei, Peng Qu
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 369-375. doi:10.7150/ijms.89370
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Research progress of absorbable stents
Ying Song, Bingwei Li, Hao Chen, Zhuyuan Yu
Int. J. Med. Sci. 2024; 21(2): 404-412. doi:10.7150/ijms.90012
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image