Issue cover v17i14

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (14); 2020

Research Papers

Identification of Key Genes and Pathways in Myeloma side population cells by Bioinformatics Analysis
Qin Yang, Kaihu Li, Xin Li, Jing Liu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2063-2076. doi:10.7150/ijms.48244
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Comprehensive Transcriptome Profiling of Peripheral Blood Mononuclear Cells from Patients with Sepsis
Tianzhou Wu, Xi Liang, Yongpo Jiang, Qi Chen, Huaping Zhang, Sheng Zhang, Chao Zhang, Yuhang Lv, Jiaojiao Xin, Jing Jiang, Dongyan Shi, Xin Chen, Jun Li, Yinghe Xu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2077-2086. doi:10.7150/ijms.46910
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Rapamycin blocks the IL-13-induced deficiency of Epidermal Barrier Related Proteins via upregulation of miR-143 in HaCaT Keratinocytes
Qian-Nan Jia, Yue-Ping Zeng
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2087-2094. doi:10.7150/ijms.45765
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Tert-butylhydroquinone mitigates Carbon Tetrachloride induced Hepatic Injury in mice
Ruidong Li, Peng Zhang, Chengguo Li, Wenchang Yang, Yuping Yin, Kaixiong Tao
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2095-2103. doi:10.7150/ijms.45842
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Platelet lysates in Hepatocellular Carcinoma patients after radiofrequency ablation facilitate tumor proliferation, invasion and vasculogenic mimicry
Guoqun Jia, Jian Kong, Changyu Yao, Shilun Wu, Wenbing Sun
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2104-2112. doi:10.7150/ijms.44405
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Serum transferrin predicts end-stage Renal Disease in Type 2 Diabetes Mellitus patients
Lijun Zhao, Yutong Zou, Junlin Zhang, Rui Zhang, Honghong Ren, Lin Li, Ruikun Guo, Jie Zhang, Fang Liu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2113-2124. doi:10.7150/ijms.46259
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Fangcang Shelter Hospital in Wuhan: A radiographic report on a cohort of 98 COVID-19 patients
Tingting Guo, Xiaoming Liu, Cihao Xu, Jiazheng Wang, Lian Yang, Heshui Shi, Meng Dai
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2125-2132. doi:10.7150/ijms.48074
Abstract Full text PDF PubMed PMC

COVID-19: Rational discovery of the therapeutic potential of Melatonin as a SARS-CoV-2 main Protease Inhibitor
Eduardo L Feitosa, Francisco Tiago Dos S S Júnior, José Arimatéa De O Nery Neto, Luis F L Matos, Matheus H De S Moura, Thiele Osvaldt Rosales, Guilherme Barroso L De Freitas
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2133-2146. doi:10.7150/ijms.48053
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Stellate Ganglion Blockade repairs Intestinal Mucosal Barrier through suppression of Endoplasmic Reticulum Stress following Hemorrhagic Shock
Meng Yin, Zhong-Hua Li, Chen Wang, Ying Li, Hong Zhang, Hui-Bo Du, Zhen-Ao Zhao, Chun-Yu Niu, Zi-Gang Zhao
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2147-2154. doi:10.7150/ijms.47662
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Comparison of outcomes in intrauterine insemination, in vitro fertilisation and intracytoplasmic sperm injection in men with and without varicocele
Xiao Li, Xiaoli Yang, Xianlong Wang, Li Wang, Jiaolong Liu, Feifei Cai, Yaqing Wang, Shaoming Lu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2155-2162. doi:10.7150/ijms.48005
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Lower HDL-C levels are associated with higher expressions of CD16 on monocyte subsets in coronary atherosclerosis
Yang Xiang, Bin Liang, Xiaokang Zhang, Fang Zheng
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2171-2179. doi:10.7150/ijms.47998
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Shorter Leukocyte Telomere Length coupled with lower expression of Telomerase Genes in patients with Essential Hypertension
Guanghui Cheng, Lina Wang, Mingkai Dai, Fengtao Wei, Dawei Xu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2180-2186. doi:10.7150/ijms.48456
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Determination of risk factors for predicting the onset of symptoms in asymptomatic COVID-19 infected patients
Pei-Yao Tao, Ling Leng, Kun Liu, Ri-Hua Zhou, Yue-Chun Hu, Shang-Jie Wu, Yu-Dong Xiao, Jun Liu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2187-2193. doi:10.7150/ijms.47576
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Sedation and Analgesia for Liver Cancer Percutaneous Radiofrequency Ablation: Fentanyl and Oxycodone Comparison
Jiangling Wang, Xiaohong Yuan, Wenjing Guo, Xiaobin Xiang, Qicheng Wu, Man Fang, Wen Zhang, Zewu Ding, Kangjie Xie, Jun Fang, Huidan Zhou, Shuang Fu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2194-2199. doi:10.7150/ijms.47067
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Fine Particulate Matter (PM2.5) upregulates expression of Inflammasome NLRP1 via ROS/NF-κB signaling in HaCaT Cells
Liu Dong, Ruiming Hu, Dandan Yang, Jinzhuo Zhao, Haidong Kan, Jianguo Tan, Ming Guan, Zhihua Kang, Feng Xu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2200-2206. doi:10.7150/ijms.46962
Abstract Full text PDF PubMed PMC

2,3,5,4'-tetrahydoxystilbene-2-O-β-D-glucoside eliminates staurosporine-induced cytotoxicity by restoring BDNF-TrkB/Akt signaling axis
Teng-Teng Ren, Sheng-Rui Fan, Xiu-Yuan Lang, Yun Yu, Rongfeng Lan, Xiao-Yan Qin
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2207-2213. doi:10.7150/ijms.47919
Abstract Full text PDF PubMed PMC

NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 determines radiosensitivity of triple negative breast cancer cells and is controlled by long non-coding RNA NEAT1
Li-Ching Lin, Hsueh-Te Lee, Peng-Ju Chien, Yu-Hao Huang, Mu-Ya Chang, Yueh-Chun Lee, Wen-Wei Chang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2214-2224. doi:10.7150/ijms.45706
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic value of lactate dehydrogenase for in-hospital mortality in severe and critically ill patients with COVID-19
Xingtong Dong, Lu Sun, Yan Li
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2225-2231. doi:10.7150/ijms.47604
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Significance of iron deficiency and anemia in a real-life COPD cohort
Alex Pizzini, Magdalena Aichner, Thomas Sonnweber, Ivan Tancevski, Günter Weiss, Judith Löffler-Ragg
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2232-2239. doi:10.7150/ijms.46163
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Therapeutic effects and mechanisms of actions of Descurainia sophia
Po-Chun Hsieh, Chan-Yen Kuo, Yen-Hsien Lee, Yao-Kuang Wu, Mei-Chen Yang, I-Shiang Tzeng, Chou-Chin Lan
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(14): 2163-2170. doi:10.7150/ijms.47357
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image