Issue cover v19i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (2); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Single fiber reflectance spectroscopy for pancreatic cancer detection during endoscopic ultrasound guided fine needle biopsy: a prospective cohort study
Labrinus van Manen, Iris Schmidt, Akin Inderson, Ruben D. Houvast, Jurjen J. Boonstra, Jouke Dijkstra, Jeanin E. van Hooft, Wouter B. Nagengast, Dominic J. Robinson, Alexander L. Vahrmeijer, J. Sven D. Mieog
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 205-212. doi:10.7150/ijms.65364
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Potential mechanism of action of Jing Fang Bai Du San in the treatment of COVID-19 using docking and network pharmacology
Jiaojiao Li, Kuo Zhang, Jimin Bao, Jingyu Yang, Chunfu Wu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 213-224. doi:10.7150/ijms.67116
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Loss of 5-hydroxymethylcytosine as a Poor Prognostic Factor for Primary Testicular Diffuse Large B-cell Lymphoma
Ye Shen, Lihong Wang, Jinping Ou, Bingjie Wang, Xinan Cen
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 225-232. doi:10.7150/ijms.65517
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Proguanil synergistically sensitizes ovarian cancer cells to olaparib by increasing DNA damage and inducing apoptosis
Yan Wu, Tianyu Wu, Xin Hu, Simeng Xu, Di Xiao, Jingtao Wu, Xinjian Yan, Xiaoping Yang, Gaofeng Li
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 233-241. doi:10.7150/ijms.67027
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pathological, Morphometric and Correlation Analysis of the Modified Mankin Score, Tidemark Roughness and Calcified Cartilage Thickness in Rat Knee Osteoarthritis after Extracorporeal Shockwave Therapy
Jai-Hong Cheng, Wen-Yi Chou, Ching-Jen Wang, Ka-Kit Siu, Jei-Ming Peng, Yi-No Wu, Meng-Shiou Lee, Chien-Yiu Huang, Jih-Yang Ko, Shun-Wun Jhan
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 242-256. doi:10.7150/ijms.67741
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-25 enhances autophagy and promotes sorafenib resistance of hepatocellular carcinoma via targeting FBXW7
Xiaoning Feng, Bei Zou, Tianhao Nan, Xiaoxiao Zheng, Li Zheng, Jiahua Lan, Wei Chen, Jun Yu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 257-266. doi:10.7150/ijms.67352
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long-term outcomes of nasopharyngeal carcinoma patients with T1-2 stage in intensity-modulated radiotherapy era
Xiaoshuang Niu, Fen Xue, Peiyao Liu, Chaosu Hu, Xiayun He
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 267-273. doi:10.7150/ijms.68394
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ZFP91 promotes cell proliferation and inhibits cell apoptosis in AML via inhibiting the proteasome-dependent degradation of RIP1
Zhonghui Zhang, Liang Zhong, Wenran Dan, Xuan Chu, Chen Liu, Xu Luo, Peng Wan, Zhenyan Liu, Yang Lu, Xiao Wang, Beizhong Liu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 274-285. doi:10.7150/ijms.67436
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gemcitabine and XCT790, an ERRα inverse agonist, display a synergistic anticancer effect in pancreatic cancer
Shi-lei Liu, Hai-bin Liang, Zi-yi Yang, Chen Cai, Zi-you Wu, Xiang-song Wu, Ping Dong, Mao-lan Li, Lei Zheng, Wei Gong
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 286-298. doi:10.7150/ijms.68404
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Spectrum of Malignant Neoplasms among Liver Transplant Recipients: Sociodemographic Factors, Mortality, and Hospital Burden
Maryam Haider, Anusha Bapatla, Rana Ismail, Ahmed J Chaudhary, Sana Iqbal, Syed M Haider
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 299-309. doi:10.7150/ijms.66533
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Abnormally decreased renal Klotho is linked to endoplasmic reticulum-associated degradation in mice
ShaSha Li, JiaWei Kong, LiXia Yu, QiFeng Liu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 321-330. doi:10.7150/ijms.68137
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Associations and Interactions between Heavy Metals with White Blood Cell and Eosinophil Count
Chao-Hsin Huang, Chieh-Yu Hsieh, Chih-Wen Wang, Hung-Pin Tu, Szu-Chia Chen, Chih-Hsing Hung, Chao-Hung Kuo
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 331-337. doi:10.7150/ijms.68945
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mig-6 Inhibits Autophagy in HCC Cell Lines by Modulating miR-193a-3p
Lianyue Qu, Yulong Tian, Duo Hong, Fan Wang, Zixuan Li
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 338-351. doi:10.7150/ijms.66040
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Skeletal muscle satellite cell-derived mesenchymal stem cells ameliorate acute alcohol-induced liver injury
Jae Sik Chung, Soonjae Hwang, Ju Eun Hong, Minjeong Jo, Ki-Jong Rhee, Seongyup Kim, Pil Young Jung, Youngdae Yoon, Seong Hee Kang, Hoon Ryu, Moon Young Kim, Keum Seok Bae, Young Woo Eom
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 353-363. doi:10.7150/ijms.68971
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Upregulation of C/EBP Homologous Protein induced by ER Stress Mediates Epithelial to Myofibroblast Transformation in ADTKD-UMOD
Dan Wang, Yagui Qiu, Jinjin Fan, Yuanying Liu, Wenfang Chen, Zhijian Li, Wei Chen, Xin Wang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 364-376. doi:10.7150/ijms.65036
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Novel Prognostic Predictor of Immune Microenvironment and Therapeutic Response in Kidney Renal Clear Cell Carcinoma based on Necroptosis-related Gene Signature
Wenwei Chen, Wenfeng Lin, Liang Wu, Abai Xu, Chunxiao Liu, Peng Huang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 377-392. doi:10.7150/ijms.69060
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Differential lipidomics of HK-2 cells and exosomes under high glucose stimulation
Weidong Wang, Tingting Li, Zhijie Li, Hongmiao Wang, Xiaodan Liu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 393-401. doi:10.7150/ijms.67326
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Potential Genes Associated with COVID-19 and Comorbidity
Shanshan Feng, Fuqiang Song, Wenqiong Guo, Jishan Tan, Xianqin Zhang, Fengling Qiao, Jinlin Guo, Lin Zhang, Xu Jia
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 402-415. doi:10.7150/ijms.67815
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Application of dental pulp stem cells in oral maxillofacial tissue engineering
Peng Liu, Yingxin Zhang, Yujie Ma, Shuang Tan, Bingyi Ren, Shitao Liu, HuanYan Dai, Zhimin Xu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 310-320. doi:10.7150/ijms.68494
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Activation of the PI3K/Akt/mTOR/p70S6K Pathway is Involved in S100A4-Induced Viability and Migration in Colorectal Cancer Cells: Erratum
Haiyan Wang, Liang Duan, Zhengyu Zou, Huan Li, Shimei Yuan, Xian Chen, Yunyuan Zhang, Xueru Li, Hui Sun, He Zha, Yan Zhang, Lan Zhou
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(2): 352. doi:10.7150/ijms.69070
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image