Issue cover v18i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (1); 2021

Research Papers

Circulating hepassocin level in patients with stable angina is associated with fatty liver and renal function
I-Ting Tsai, Wei-Chin Hung, Yung-Chuan Lu, Cheng-Ching Wu, Thung-Lip Lee, Chin-Feng Hsuan, Teng-Hung Yu, Ching-Ting Wei, Fu-Mei Chung, Yau-Jiunn Lee, Chao-Ping Wang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 1-7. doi:10.7150/ijms.50646
Full text PDF PubMed PMC


TREM-1 promoted apoptosis and inhibited autophagy in LPS-treated HK-2 cells through the NF-κB pathway
Pan Pan, Xudong Liu, LingLing Wu, Xiaogang Li, Kaifei Wang, Xiaoting Wang, Xiang Zhou, Yun Long, Dawei Liu, Lixin Xie, Longxiang Su
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 8-17. doi:10.7150/ijms.50893
Full text PDF PubMed PMC


Neuropeptide Y mediates cardiac hypertrophy through microRNA-216b/FoxO4 signaling pathway
Jinghao Wang, Dan Hao, Lingfeng Zeng, Qianhui Zhang, Wei Huang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 18-28. doi:10.7150/ijms.51133
Full text PDF PubMed PMC


Longitudinal clinical and radiographic evaluation reveals interleukin-6 as an indicator of persistent pulmonary injury in COVID-19
Baolin Liao, Zhipeng Liu, Libo Tang, Linghua Li, Qingxin Gan, Haiyan Shi, Qian Jiao, Yujuan Guan, Min Xie, Xi He, Han Zhao, Weilie Chen, Yanxia Liu, Liya Li, Yaping Wang, Yi Cao, Yaling Shi, Yongyin Li, Chunliang Lei
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 29-41. doi:10.7150/ijms.49728
Full text PDF PubMed PMC


SATB1 Knockdown Inhibits Proliferation and Invasion and Decreases Chemoradiation Resistance in Nasopharyngeal Carcinoma Cells by Reversing EMT and Suppressing MMP-9
Dongni Zhou, Chunsheng Ye, Zhiyong Pan, Yanfei Deng
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 42-52. doi:10.7150/ijms.49792
Full text PDF PubMed PMC


Mulberry leaves extract ameliorates alcohol-induced liver damages through reduction of acetaldehyde toxicity and inhibition of apoptosis caused by oxidative stress signals
Hsin-Wen Liang, Tsung-Yuan Yang, Chia-Sheng Teng, Yi-Ju Lee, Meng-Hsun Yu, Huei-Jane Lee, Li-Sung Hsu, Chau-Jong Wang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 53-64. doi:10.7150/ijms.50174
Full text PDF PubMed PMC


Usefulness of Ankle-Brachial Index Calculated Using Diastolic Blood Pressure and Mean Arterial Pressure in Predicting Overall and Cardiovascular Mortality in Hemodialysis Patients
Po-Chao Hsu, Jiun-Chi Huang, Wen-Hsien Lee, Ying-Chih Chen, Pei-Yu Wu, Wei-Chung Tsai, Szu-Chia Chen, Ho-Ming Su
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 65-72. doi:10.7150/ijms.50831
Full text PDF PubMed PMC


Oridonin inhibits epithelial-mesenchymal transition of human nasopharyngeal carcinoma cells by negatively regulating AKT/STAT3 signaling pathway
Wei Liu, Gaobo Huang, Yang Yang, Ruixia Gao, Shaoqiang Zhang, Bo Kou
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 81-87. doi:10.7150/ijms.48552
Full text PDF PubMed PMC


Identification and Validation of Six Autophagy-related Long Non-coding RNAs as Prognostic Signature in Colorectal Cancer
Lin Cheng, Tong Han, Zheyu Zhang, Pengji Yi, Chunhu Zhang, Sifang Zhang, Weijun Peng
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 88-98. doi:10.7150/ijms.49449
Full text PDF PubMed PMC


Circulating Th22 cells, as well as Th17 cells, are elevated in patients with renal cell carcinoma
Zhiguo Peng, Yu Hu, Juchao Ren, Nengwang Yu, Zeyan Li, Zhonghua Xu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 99-108. doi:10.7150/ijms.47384
Full text PDF PubMed PMC


Risk factors related to the severity of COVID-19 in Wuhan
Chen Zhao, Yan Bai, Cencen Wang, Yanyan Zhong, Na Lu, Li Tian, Fucheng Cai, Runming Jin
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 120-127. doi:10.7150/ijms.47193
Full text PDF PubMed PMC


MicroRNAs as potential biomarkers for the diagnosis of Traumatic Brain Injury: A systematic review and meta-analysis
Qian Zhou, Jian Yin, Yadong Wang, Xinsuo Zhuang, Zhiyang He, Zuobing Chen, Xiaofeng Yang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 128-136. doi:10.7150/ijms.48214
Full text PDF PubMed PMC


Comparing mTOR inhibitor Rapamycin with Torin-2 within the RIST molecular-targeted regimen in neuroblastoma cells
Rebecca Waetzig, Marie Matthes, Johannes Leister, Gina Penkivech, Tilman Heise, Selim Corbacioglu, Gunhild Sommer
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 137-149. doi:10.7150/ijms.48393
Full text PDF PubMed PMC


MiR-125b promotes migration and invasion by targeting the vitamin D receptor in renal cell carcinoma
Xiyuan He, Shangfan Liao, Dongming Lu, Fabiao Zhang, Yingming Sun, Yongyang Wu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 150-156. doi:10.7150/ijms.49328
Full text PDF PubMed PMC


Juniperus indica Bertol. extract synergized with cisplatin against melanoma cells via the suppression of AKT/mTOR and MAPK signaling and induction of cell apoptosis
Xiao-Fan Huang, Hong-Wei Gao, Shan-Chih Lee, Kai-Fu Chang, Li-Ting Tang, Nu-Man Tsai
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 157-168. doi:10.7150/ijms.49423
Full text PDF PubMed PMC


The expression and clinical significance of TPM4 in hepatocellular carcinoma
Linjing Li, Tao Ye, Qingyan Zhang, Xin Li, Li Ma, Jing Yan
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 169-175. doi:10.7150/ijms.49906
Full text PDF PubMed PMC


Liver function recovery of COVID-19 patients after discharge, a follow-up study
Ya-Wen An, Shuo Song, Wei-Xin Li, Yong-Xin Chen, Xiao-Peng Hu, Jia Zhao, Zhi-Wen Li, Guang-Yu Jiang, Cheng Wang, Jian-Chun Wang, Bo Yuan, Han-Qing Liu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 176-186. doi:10.7150/ijms.50691
Full text PDF PubMed PMC


The clinical characteristics and prognostic factors of combined Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma, Hepatocellular Carcinoma and Intrahepatic Cholangiocarcinoma after Surgical Resection: A propensity score matching analysis
Youyin Tang, Lingyan Wang, Fei Teng, Tao Zhang, Yunuo Zhao, Zheyu Chen
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 187-198. doi:10.7150/ijms.50883
Full text PDF PubMed PMC


Inhibition of human amylin aggregation by Flavonoid Chrysin: An in-silico and in-vitro approach
Abdullah A. Alkahtane, Hamzah A. Alghamdi, Bader Almutairi, Mohd Muazzam Khan, Md Saquib Hasnain, Mohamed M. Abdel-Daim, Wadha M. Alghamdi, Saad Alkahtani
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 199-206. doi:10.7150/ijms.51382
Full text PDF PubMed PMC


Reduction of pl-CSA through ChSy-2 knockout inhibits tumorigenesis and metastasis of choriocarcinoma in JEG3 cells
Juzuo Zhang, Zhilong Chen, Baobei Wang, Jie Chen, Tianxia Xiao, Jian V. Zhang, Shiling Chen, Xiujun Fan
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 207-215. doi:10.7150/ijms.51900
Full text PDF PubMed PMC


The Levels of Depression, Anxiety, Acceptance of Illness, and Medication Adherence in Patients with Multiple Sclerosis - Descriptive and Correlational Study
Aleksandra Kołtuniuk, Joanna Rosińczuk
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 216-225. doi:10.7150/ijms.51172
Full text PDF PubMed PMC


Tumor Mutation Burden, Immune Cell Infiltration, and Construction of Immune-Related Genes Prognostic Model in Head and Neck Cancer
Ai-Min Jiang, Meng-Di Ren, Na Liu, Huan Gao, Jing-Jing Wang, Xiao-Qiang Zheng, Xiao Fu, Xuan Liang, Zhi-Ping Ruan, Tao Tian, Yu Yao
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 226-238. doi:10.7150/ijms.51064
Full text PDF PubMed PMC


Clinical Implications of HSC70 Expression in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Yixiao Zhang, Xudong Zhu, Xinbo Qiao, Lisha Sun, Tianhui Xia, Caigang Liu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 239-244. doi:10.7150/ijms.43100
Full text PDF PubMed PMC


Inhibition of USP1 induces apoptosis via ID1/AKT pathway in B-cell acute lymphoblastic leukemia cells
Xingyi Kuang, Jie Xiong, Tingting Lu, Weili Wang, Zhaoyuan Zhang, Jishi Wang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 245-255. doi:10.7150/ijms.47597
Full text PDF PubMed PMC


Upregulation of peroxisome proliferator-activated receptor-α and the lipid metabolism pathway promotes carcinogenesis of ampullary cancer
Chih-Yang Wang, Ying-Jui Chao, Yi-Ling Chen, Tzu-Wen Wang, Nam Nhut Phan, Hui-Ping Hsu, Yan-Shen Shan, Ming-Derg Lai
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 256-269. doi:10.7150/ijms.48123
Full text PDF PubMed PMC


Prognostic value of initial chest CT findings for clinical outcomes in patients with COVID-19
Song Liu, Chen Nie, Qizhong Xu, Hong Xie, Maoren Wang, Chengxin Yu, Xuewen Hou
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 270-275. doi:10.7150/ijms.48281
Full text PDF PubMed PMC


Using CHADS2, R2CHADS2, CHA2DS2-VASc score for mortality prediction in patients with abnormal low and high ankle-brachial index
Nai-Yu Chi, Ho-Ming Su, Wen-Hsien Lee, Wei-Chung Tsai, Ying-Chih Chen, Tzu-Chieh Lin, Ye-Hsu Lu, Chee-Siong Lee, Tsung-Hsien Lin, Wen-Ter Lai, Sheng-Hsiung Sheu, Po-Chao Hsu
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 276-283. doi:10.7150/ijms.49018
Full text PDF PubMed PMC


Fifteen-MiRNA-Based Signature Is a Reliable Prognosis-Predicting Tool for Prostate Cancer Patients
Zichen Bian, Xinbo Huang, Yiding Chen, Jialin Meng, Xingliang Feng, Meng Zhang, Li Zhang, Jun Zhou, Chaozhao Liang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 284-294. doi:10.7150/ijms.49412
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Low Radiation X-rays: Benefiting People Globally by Reducing Cancer Risks
Fu-Jun Luan, Jun Zhang, Kin-Cheung Mak, Zhi-Heng Liu, Hai-Qiang Wang
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 73-80. doi:10.7150/ijms.48050
Full text PDF PubMed PMC


Near Infrared (NIR) Light Therapy of Eye Diseases: A Review
Qin Zhu, Shuyuan Xiao, Zhijuan Hua, Dongmei Yang, Min Hu, Ying-Ting Zhu, Hua Zhong
Int. J. Med. Sci. 2021; 18(1): 109-119. doi:10.7150/ijms.52980
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image