◂ Previous issue Next issue ▸ Archive   

Volume 10 (4); 2013

Research Paper

Identification and Characterization of Wnt Signaling Pathway in Keloid Pathogenesis
Shinichi Igota, Mamiko Tosa, Masahiro Murakami, Seiko Egawa, Hajime Shimizu, Hiko Hyakusoku, Mohammad Ghazizadeh
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 344-354. doi:10.7150/ijms.5349
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Effect of Rapid Plasma Volume Expansion during Anesthesia Induction on Haemodynamics and Oxygen Balance in Patients Undergoing Gastrointestinal Surgery
Fu-qing Lin, Cheng Li, Li-jun Zhang, Shu-kun Fu, Guo-qiang Chen, Xiao-hu Yang, Chun-yan Zhu, Quan Li
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 355-361. doi:10.7150/ijms.5294
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Improved Culture Conditions for the Growth and Detection of Borrelia from Human Serum
Eva Sapi, Namrata Pabbati, Akshita Datar, Ellen M Davies, Amy Rattelle, Bruce A Kuo
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 362-376. doi:10.7150/ijms.5698
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Curcumin Attenuates Diabetic Neuropathic Pain by Downregulating TNF-α in a Rat Model
Yue Li, Yong Zhang, De-bao Liu, Hai-ying Liu, Wu-gang Hou, Yu-shu Dong
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 377-381. doi:10.7150/ijms.5224
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Simplified Stereological Evaluation of Renal Morphology after Unilateral Ureteral Obstruction
Peng Hu, Xue Qi Zhao, Jing Wang, Jie Cai, Bo Hu, Ling Lu, Qiang Xuan, Yuan Han Qin
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 385-391. doi:10.7150/ijms.5182
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Glutathione S-transferase P1 Ile105Val Polymorphism and Oral Cancer Risk: A Meta-Analysis
Weixing Li, Jiayu Chen, Chibo Liu
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 392-398. doi:10.7150/ijms.5770
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Hypoxia Enhances Stemness of Cancer Stem Cells in Glioblastoma: An In Vitro Study
Pengcheng Li, Chun Zhou, Lunshan Xu, Hualiang Xiao
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 399-407. doi:10.7150/ijms.5407
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Hyperhomocysteinemia Associates with Small Vessel Disease More Closely Than Large Vessel Disease
Chao Feng, Xue Bai, Yu Xu, Ting Hua, Jing Huang, Xue-Yuan Liu
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 408-412. doi:10.7150/ijms.5272
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Duloxetine and Pregnancy Outcomes: Safety Surveillance Findings
Sharon L Hoog, Yingkai Cheng, John Elpers, Sherie A Dowsett
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 413-419. doi:10.7150/ijms.5213
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Inflammatory Stress Exacerbates the Progression of Cardiac Fibrosis in High-Fat-Fed Apolipoprotein E Knockout Mice via Endothelial-Mesenchymal Transition
Kun Ling Ma, Jing Liu, Jie Ni, Yang Zhang, Lin Li Lv, Ri Ning Tang, Hai Feng Ni, Xiong Zhong Ruan, Bi Cheng Liu
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 420-426. doi:10.7150/ijms.5723
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Efficacy of Entecavir Treatment for up to 5 Years in Nucleos(t)ide-Naïve Chronic Hepatitis B Patients in Real Life
Jie Luo, Xiangyong Li, Yuankai Wu, Guoli Lin, Yihua Pang, Xiao Zhang, Yunlong Ao, Zhan Du, Zhixin Zhao, Yutian Chong
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 427-433. doi:10.7150/ijms.5472
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Comparing Survival between Peritoneal Dialysis and Hemodialysis Patients with Subclinical Peripheral Artery Disease: a 6-Year Follow-Up
Jiung-Hsiun Liu, Jan-Yow Chen, Shih-Yi Lin, Hsin-Hung Lin, I-Wen Ting, Chih-Chia Liang, I-Kuan Wang, Huey-Liang Kuo, Chiz-Tzung Chang, Chiu-Ching Huang, Fung-Chang Sung
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 434-440. doi:10.7150/ijms.5091
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Anti-Fibrotic Effect of Bone Morphogenic Protein-7(BMP-7) on Liver Fibrosis
Lan Zhong, Xiaolin Wang, Shenglan Wang, Li Yang, Hengjun Gao, Changqing Yang
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 441-450. doi:10.7150/ijms.5765
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Oral High-Dose Ankaferd Administration Effects on Gastrointestinal System
Erdem Akbal, Seyfettin Köklü, Hesna Müzeyyen Astarcı, Erdem Koçak, Gökhan Karaca, Yavuz Beyazıt, Güler Topcu, Bilgehan Acar, Dilek Ergün, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 451-456. doi:10.7150/ijms.4875
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Meta-Analysis of the Association of the Rs2234693 and Rs9340799 Polymorphisms of Estrogen Receptor Alpha Gene with Coronary Heart Disease Risk in Chinese Han Population
Chuan-Dong Wei, Hong-Yun Zheng, Wei Wu, Wen Dai, Yong-Qing Tong, Ming Wang, Yan Li
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 457-466. doi:10.7150/ijms.5234
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Novel Powdered Anti-adhesion Material: Preventing Postoperative Intra-abdominal Adhesions in a Rat Model
Katsunori Takagi, Masato Araki, Hidetoshi Fukuoka, Hiroaki Takeshita, Shigekazu Hidaka, Atsushi Nanashima, Terumitsu Sawai, Takeshi Nagayasu, Suong-Hyu Hyon, Naoki Nakajima
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 467-474. doi:10.7150/ijms.5607
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Epidemiological Determinants of Successful Vaccine Development
Hiroshi Nishiura, Kenji Mizumoto
Int. J. Med. Sci. 2013; 10(4): 382-384. doi:10.7150/ijms.5689
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image