Issue cover v17i11

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 17 (11); 2020

Research Papers

Radix Sophorae Flavescentis induces apoptosis through by Caspase, MAPK Activation and ROS Signaling Pathways in 5637 Human Bladder Cancer Cells
Geoncheol Jo, Min Ji Kwon, Jeong Nam Kim, Byung Joo Kim
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1474-1481. doi:10.7150/ijms.45831
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Arnicolide D Inhibits Triple Negative Breast Cancer Cell Proliferation by Suppression of Akt/mTOR and STAT3 Signaling Pathways
Zhao Qu, Yushan Lin, Daniel Kam-Wah Mok, Qingya Bian, William Chi-Shing Tai, Sibao Chen
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1482-1490. doi:10.7150/ijms.46925
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Mechanical Stretching induces the apoptosis of parametrial ligament Fibroblasts via the Actin Cytoskeleton/Nr4a1 signalling pathway
Wanling Zeng, Yang Li, Bingshu Li, Cheng Liu, Shasha Hong, Jianming Tang, Li Hong
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1491-1498. doi:10.7150/ijms.46354
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Circular RNA Hsa_circ_0066755 as an Oncogene via sponging miR-651 and as a Promising Diagnostic Biomarker for Nasopharyngeal Carcinoma
Jian Wang, Jinyu Kong, Zhong Nie, Diansen Chen, Jun Qiang, Wanqin Gao, Xiaojie Chen
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1499-1507. doi:10.7150/ijms.47024
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Analyzing Functional Pathways and constructing gene-gene network for Narcolepsy based on candidate genes
Hui Ouyang, Zechen Zhou, Qiwen Zheng, Jun Zhang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1508-1514. doi:10.7150/ijms.41812
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association between Prediabetes and Renal Dysfunction from a Community-based Prospective Study
Chao Chen, Guangxu Liu, Xiaolan Yu, Yongbo Yu, Guangfeng Liu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1515-1521. doi:10.7150/ijms.46477
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A comprehensive investigation of the mRNA and protein level of ACE2, the putative receptor of SARS-CoV-2, in human tissues and blood cells
Yiliang Wang, Yun Wang, Weisheng Luo, Lianzhou Huang, Ji Xiao, Feng Li, Shurong Qin, Xiaowei Song, Yanting Wu, Qiongzhen Zeng, Fujun Jin, Yifei Wang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1522-1531. doi:10.7150/ijms.46695
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Long-term results of Gamma Knife Radiosurgery for Postsurgical residual or recurrent nonfunctioning Pituitary Adenomas
Yinhui Deng, Yanli Li, Xi Li, Lisha Wu, Tingting Quan, Chao Peng, Junyi Fu, Xin Yang, Jinxiu Yu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1532-1540. doi:10.7150/ijms.47168
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Management of Postoperative Pain after Elective Craniotomy: A Prospective Randomized Controlled Trial of a Neurosurgical Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) Program
Liang Qu, Bolin Liu, Haitao Zhang, Eric W. Sankey, Wei Chai, Binrong Wang, Zhengmin Li, Jiangtao Niu, Binfang Zhao, Xue Jiang, Lin Ye, Lanfu Zhao, Yufu Zhang, Tao Zheng, Yafei Xue, Lei Chen, Long Chen, Haijing Han, Wenjuan Liu, Ruigang Li, Guodong Gao, Xuelian Wang, Yuan Wang, Shiming He
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1541-1549. doi:10.7150/ijms.46403
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The prognostic value and potential mechanism of Matrix Metalloproteinases among Prostate Cancer
Xinyu Geng, Chunyang Chen, Yuhua Huang, Jianquan Hou
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1550-1560. doi:10.7150/ijms.46780
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Combination of IgA and IgG autoantibodies against Transcriptional Intermediary Factor-1γ contributes to the early diagnosis of Lung Cancer
Lili Yu, Xiaoqing Lin, Liangming Zhang, Qingwei Wu, Songgao Zhang, Dunyan Chen, Xiaojie Pan, Yi Huang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1561-1568. doi:10.7150/ijms.47463
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Circular RNA hsa-circ-0007766 modulates the progression of Gastric Carcinoma via miR-1233-3p/GDF15 axis
Weiguo Xu, Bin Zhou, Jun Wu, Pan Jiang, Huanqiu Chen, Feng Yan
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1569-1583. doi:10.7150/ijms.46261
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effect of Behavioral Factors on Severity of Female Pattern Hair Loss: An Ordinal Logistic Regression Analysis
Yanhua Yi, Xiaoqiang Li, James Jia, Djakaya Ngondi Guy Didier, Jun Qiu, Jile Fu, Xiaoyan Mao, Yong Miao, Zhiqi Hu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1584-1588. doi:10.7150/ijms.45979
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Long noncoding RNA ZEB1-AS1 acts as a Sponge of miR-141-3p to Inhibit Cell Proliferation in Colorectal Cancer
Guanghai Wu, Mei Xue, Yongjie Zhao, Youkui Han, Chao Li, Shuai Zhang, Judong Zhang, Jing Xu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1589-1597. doi:10.7150/ijms.46698
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Overexpression of ATAD2 indicates Poor Prognosis in Oral Squamous Cell Carcinoma
Xiao-Long Wang, Shuo Wang, Zhi-Zhong Wu, Qi-Chao Yang, Hao Li, Hong-Gang Xiong, Shu-Cheng Wan, Zhi-Jun Sun
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1598-1609. doi:10.7150/ijms.46809
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association of CXCL13 and Immune Cell Infiltration Signature in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Fangdong Jiao, Hao Sun, Qingya Yang, Hui Sun, Zehua Wang, Ming Liu, Jun Chen
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1610-1624. doi:10.7150/ijms.46874
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

PODXL2 maintains cellular stemness and promotes breast cancer development through the Rac1/Akt pathway
Yi-Yi Lin, Chih-Yang Wang, Nam Nhut Phan, Chung-Chieh Chiao, Chung-Yen Li, Zhengda Sun, Jui-Hsiang Hung, Yi-Ling Chen, Meng-Chi Yen, Tzu-Yang Weng, Hui-Ping Hsu, Ming-Derg Lai
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1639-1651. doi:10.7150/ijms.46125
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Cancer Cell enters reversible quiescence through Intracellular Acidification to resist Paclitaxel Cytotoxicity
Min Jia, Dianpeng Zheng, Xiuyun Wang, Yongjun Zhang, Sansan Chen, Xiangsheng Cai, Lijun Mo, Zhiming Hu, Hongwei Li, Zhongxin Zhou, Jinlong Li
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1652-1664. doi:10.7150/ijms.46034
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Vitamin C: A Review on its Role in the Management of Metabolic Syndrome
Sok Kuan Wong, Kok-Yong Chin, Soelaiman Ima-Nirwana
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(11): 1625-1638. doi:10.7150/ijms.47103
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]