Issue cover v19i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (8); 2022

Research Papers

Graphic abstract

The influence of cerebral small vessel diseases on the efficacy of repositioning therapy and prognosis of benign paroxysmal positional vertigo
Jian Zang, Xuejun Jiang, Shuai Feng, Hongyang Zhang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1227-1234. doi:10.7150/ijms.73080
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Raddeanin A (RA) reduced acute inflammatory injury in mouse experimental cerebral hemorrhage by suppression of TLR4
Bo Hei, Jia Ouyang, Jingru Zhou, Dongliang Wang, Zeyu Miao, Ru-en Liu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1235-1240. doi:10.7150/ijms.73007
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Establishment and evaluation of retroperitoneal liposarcoma patient-derived xenograft models: an ideal model for preclinical study
Chang Xu, Liang Yan, Qiming An, Sha Zhang, Xiaoya Guan, Zhen Wang, Ang Lv, Daoning Liu, Faqiang Liu, Bin Dong, Min Zhao, Xiuyun Tian, Chunyi Hao
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1241-1253. doi:10.7150/ijms.70706
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Light Emitting Diodes Irradiation Regulates miRNA-877-3p to Promote Cardiomyocyte Proliferation
Xinlu Gao, Hanjing Li, Xiuxiu Wang, Zhongyu Ren, Yanan Tian, Jingxuan Zhao, Wenyi Qi, Hongbo Wang, Ying Yu, Rui Gong, Hongyang Chen, Haoyu Ji, Fan Yang, Wenya Ma, Yu Liu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1254-1264. doi:10.7150/ijms.70743
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes with FOXP3 from gene-modified dendritic cells ameliorate the development of EAE by regulating the balance of Th/Treg
Zhen Jia, Jia Liu, Bin Li, Le Yi, Yanmin Wu, Junna Xing, Liang Wang, Jinli Wang, Li Guo
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1265-1274. doi:10.7150/ijms.72655
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and validation of MicroRNA-mRNA Networks in Dorsal Root Ganglia after Peripheral Nerve Injury
Xinyi Gu, Hao Guo, Canjun Zeng, Yijun Liu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1275-1289. doi:10.7150/ijms.73113
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A proprietary blend of standardized Punica granatum fruit rind and Theobroma cocoa seed extracts mitigates aging males' symptoms: A randomized, double-blind, placebo-controlled study
Sucharitha L. Pandit, Dayanand Yaligar, Manjunath Halemane, Annapoorna Bhat
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1290-1299. doi:10.7150/ijms.73645
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MALAT1 Polymorphisms and Lung Cancer Susceptibility in a Chinese Northeast Han Population
Guanghui Tong, Weiwei Tong, Ran He, Zhigang Cui, Sixuan Li, Baosen Zhou, Zhihua Yin
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1300-1306. doi:10.7150/ijms.73026
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LIM Mineralization Protein-1 Enhances the Committed Differentiation of Dental Pulp Stem Cells through the ERK1/2 and p38 MAPK Pathways and BMP Signaling
Rui Mu, Bo Chen, Bo Bi, Hongchuan Yu, Juan Liu, Junxia Li, Maodian He, Liang Rong, Bingyao Liu, Ke Liu, Lei Zhu, Xiaolei Shi, Yi Shuai, Lei Jin
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1307-1319. doi:10.7150/ijms.70411
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Reproduction of the Antitumor Effect of Cisplatin and Cetuximab Using a Three-dimensional Spheroid Model in Oral Cancer
Kisho Ono, Kohei Sato, Tomoya Nakamura, Yume Yoshida, Shogo Murata, Kunihiro Yoshida, Hideka Kanemoto, Koki Umemori, Hotaka Kawai, Kyoichi Obata, Shoji Ryumon, Kazuaki Hasegawa, Yuki Kunisada, Tatsuo Okui, Soichiro Ibaragi, Hitoshi Nagatsuka, Akira Sasaki
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1320-1333. doi:10.7150/ijms.74109
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Influence of Single Experience with Intraoperative Near-Infrared Autofluorescence on Postoperative Parathyroid Insufficiency after Thyroidectomy - A Preliminary Clinical Study
Paweł Domosławski, Marcin Adamiecki, Łukasz Antkowiak, Krzysztof Paśko, Mariusz Chabowski, Jędrzej Grzegrzółka, Michał Zrąbkowski, Jacek Białecki, Ryszard Antkowiak
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1334-1339. doi:10.7150/ijms.72886
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Role of extracellular vesicles in osteosarcoma
Qifan Yang, Jing Liu, Bo Wu, Xinyu Wang, Ye Jiang, Dong Zhu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1216-1226. doi:10.7150/ijms.74137
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The emerging role of miRNAs in the pathogenesis of COVID-19: Protective effects of nutraceutical polyphenolic compounds against SARS-CoV-2 infection
Chih-Yun Yang, Yu-Hsuan Chen, Pei-Jung Liu, Wan-Chung Hu, Kuo-Cheng Lu, Kuo-Wang Tsai
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1340-1356. doi:10.7150/ijms.76168
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Research Progress in the Medical Application of Heavy Water, Especially in the Field of D2O-Raman Spectroscopy
Xin Wang, Nai-meng Liu, Ya-fei Zhao, Fan Yang, Zi-jia Zhu, Dong Song
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(8): 1357-1363. doi:10.7150/ijms.73150
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image