Issue cover v19i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (13); 2022

Research Papers

Graphic abstract

A study of the therapeutic mechanism of Jakyakgamcho-Tang about functional dyspepsia through network pharmacology research
Woo-gyun Choi, Na Ri Choi, Eun-Jung Park, Byung Joo Kim
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1824-1834. doi:10.7150/ijms.77451
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNA ncRuPAR regulates gastric cancer cell proliferation and apoptosis via phosphoinositide 3-kinase/protein kinase B signaling
Renjie Xu, Jiahui Yu, Shangjin Song, Dazhi Sun, Lijuan Xiu, Jinyu Xu, Jing Zhao, Xuan Liu, Qing Ji, Xiaoqiang Yue
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1835-1846. doi:10.7150/ijms.76664
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

On-site Ultrasound Screens out Asymptomatic Knee Lesions in Elite Adolescent Male Basketball Players
Chan-Shien Ho, Tung-Yang Yu, Chien-Hung Chen, Yin-Chou Lin, Wen-Chung Tsai
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1856-1863. doi:10.7150/ijms.72299
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dynamically monitoring lymphatic and vascular systems in physiological and pathological conditions of a swine model via a portable NIR-II imaging system with ICG
Zheng Wang, Yifeng Yu, Yifan Wu, Siqi Gao, Lanping Hu, Chao Jian, Baiwen Qi, Aixi Yu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1864-1874. doi:10.7150/ijms.71956
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic significance of histological grade in low-risk endometrial cancer
Seong Eun Bak, Ji Geun Yoo, Sung Jong Lee, Joo Hee Yoon, Dong Choon Park, Sang Il Kim
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1875-1878. doi:10.7150/ijms.77152
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DPA promotes hBMSCs osteogenic differentiation by miR-9-5p/ERK/ALP signaling pathway
Xiang Gao, Guanhao Hong, Weiqiang Zhan, Tianfeng Liu, Shouquan Yan, Mingzhu Deng, Chenlin Tu, Peng Li
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1879-1887. doi:10.7150/ijms.77729
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Bioinformatics Perspective on the Dysregulation of Ferroptosis and Ferroptosis-related Immune Cell Infiltration in Alzheimer's Disease
Lusi Zhang, Jia Fang, Zhenchu Tang, Yingying Luo
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1888-1902. doi:10.7150/ijms.76660
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MMP-9/BDNF ratio predicts more severe COVID-19 outcomes
Goran Savic, Ivana Stevanovic, Dusan Mihajlovic, Milena Jurisevic, Nevena Gajovic, Ivan Jovanovic, Milica Ninkovic
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1903-1911. doi:10.7150/ijms.75337
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparison of Clinical Characteristics and Outcomes of Hospitalized Patients Infected with the D614G Strain or Alpha Variant of COVID-19 in Taiwan: A Multi-Center Cohort Study
Allen Chung-Cheng Huang, Shu-Min Lin, Tzu-Hsuan Chiu, Ko-Wei Chang, Tse-Hung Huang, Tsung-Hsien Yang, Yi-Hsien Shiao, Chung-Shu Lee, Fu-Tsai Chung, Cheng-Hsun Chiu
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1912-1919. doi:10.7150/ijms.76725
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of Novel Phenotypes Correlated with CKD: A Phenotype-Wide Association Study
Yifen Lin, Jianqiu Kong, Ting Tian, Xiangbin Zhong, Shaozhao Zhang, Haojin Zhou, Zhenyu Xiong, Jiashu Zhao, Yiquan Huang, Menghui Liu, Yuehua Dong, Junjiong Zheng, Xiayao Diao, Jieyin Wu, Haide Qin, Yue Hu, Xueqin Wang, Xiaodong Zhuang, Xinxue Liao
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1920-1928. doi:10.7150/ijms.63973
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Contribution of Body Mass Index Stratification for the Prediction of Maximal Oxygen Uptake
Fang Li, Cheng-Pang Yang, Cheng-You Wu, Chia-An Ho, Hung-Chih Yeh, Yuan-Shuo Chan, Wen-Sheng ChangChien, Chin-Shan Ho
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1929-1941. doi:10.7150/ijms.77818
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effects of Daehwang-Hwanglyoun-Sasim-Tang on brain injury and cognitive function in mice caused by bilateral common carotid artery stenosis
Myeong-Hwa Lee, Chiyeon Lim, Sehyun Lim, Suin Cho, Kyung-Min Kim
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1942-1952. doi:10.7150/ijms.77879
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cedrol restricts the growth of colorectal cancer in vitro and in vivo by inducing cell cycle arrest and caspase-dependent apoptotic cell death
Ju-Huei Chien, Kai-Fu Chang, Shan-Chih Lee, Chien-Ju Lee, Yi-Ting Chen, Hung-Chih Lai, Yin-Che Lu, Nu-Man Tsai
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1953-1964. doi:10.7150/ijms.77719
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Accumulation of RIPK1 into mitochondria is requisite for oxidative stress-mediated necroptosis and proliferation in Rat Schwann cells
Baoli Wang, Jiayao Fu, Ying Chai, Yuemin Liu, Yanlin Chen, Junhao Yin, Yiping Pu, Changyu Chen, Fang Wang, Zhiyang Liu, Lingyan Zheng, Minjie Chen
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1965-1976. doi:10.7150/ijms.69992
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Expression and function of Siglec-15 in RLPS and its correlation with PD-L1: Bioinformatics Analysis and Clinicopathological Evidence
Lixuan Cui, Xiuyun Tian, Liang Yan, Xiaoya Guan, Bin Dong, Min Zhao, Ang Lv, Daoning Liu, Jianhui Wu, Chunyi Hao
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1977-1988. doi:10.7150/ijms.77193
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Ferroptosis: A New Promising Target for Ovarian Cancer Therapy
Hongjiang Zhao, Yuan Xu, Hongkai Shang
Int. J. Med. Sci. 2022; 19(13): 1847-1855. doi:10.7150/ijms.76480
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image