Issue cover v17i7

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (7); 2020

Research Papers

Tacrolimus Concentration after Letermovir Initiation in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients Receiving Voriconazole: A Retrospective, Observational Study
Shinichi Hikasa, Shota Shimabukuro, Yuko Osugi, Kazuhiro Ikegame, Katsuji Kaida, Keiko Fukunaga, Tomoko Higami, Masami Tada, Kuniyoshi Tanaka, Mina Yanai, Takeshi Kimura
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 859-864. doi:10.7150/ijms.42011
Full text PDF PubMed PMC

Electric field down-regulates CD9 to promote keratinocytes migration through AMPK pathway
Ran Ji, Miao Teng, Ze Zhang, Wenping Wang, Qiong Zhang, Yanling Lv, Jiaping Zhang, Xupin Jiang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 865-873. doi:10.7150/ijms.42840
Full text PDF PubMed PMC

Long-term administration of Tolvaptan to patients with decompensated cirrhosis
Kengo Kanayama, Tetsuhiro Chiba, Kazufumi Kobayashi, Keisuke Koroki, Toru Maruta, Hiroaki Kanzaki, Yuko Kusakabe, Tomoko Saito, Souichiro Kiyono, Masato Nakamura, Sadahisa Ogasawara, Eiichiro Suzuki, Yoshihiko Ooka, Shingo Nakamoto, Shin Yasui, Tatsuo Kanda, Hitoshi Maruyama, Jun Kato, Naoya Kato
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 874-880. doi:10.7150/ijms.41454
Full text PDF PubMed PMC

Are body circumferences able to predict strength, muscle mass and bone characteristics in obesity? A preliminary study in women
Valentina Cavedon, Chiara Milanese, Carlo Zancanaro
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 881-891. doi:10.7150/ijms.41713
Full text PDF PubMed PMC

Tranexamic Acid Inhibits Angiogenesis and Melanogenesis in Vitro by Targeting VEGF Receptors
Jian-Wei Zhu, Ya-Jie Ni, Xiao-Yun Tong, Xia Guo, Xiao-Ping Wu, Zhong-Fa Lu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 903-911. doi:10.7150/ijms.44188
Full text PDF PubMed PMC

CCR9 Promotes Migration and Invasion of Lung Adenocarcinoma Cancer Stem Cells
Lin Lu, Huan Du, Haowei Huang, Chenxi Wang, Peipei Wang, Zhiqiang Zha, Yong Wu, Xia Liu, Chengyin Weng, Xisheng Fang, Baoxiu Li, Haibo Mao, Lina Wang, Mingmei Guan, Guolong Liu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 912-920. doi:10.7150/ijms.40864
Full text PDF PubMed PMC

Evaluation of anti-infective-related Clostridium difficile-associated colitis using the Japanese Adverse Drug Event Report database
Satoshi Nakao, Shiori Hasegawa, Kazuyo Shimada, Ririka Mukai, Mizuki Tanaka, Kiyoka Matsumoto, Hiroaki Uranishi, Mayuko Masuta, Hiroaki Ikesue, Tohru Hashida, Kazuhiro Iguchi, Mitsuhiro Nakamura
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 921-930. doi:10.7150/ijms.43789
Full text PDF PubMed PMC

Association of Human Papillomavirus Type 16 Long Control Region Variations with Cervical Cancer in a Han Chinese Population
Shuying Dai, Chuanyin Li, Zhiling Yan, Ziyun Zhou, Xia Wang, Jun Wang, Le Sun, Li Shi, Yufeng Yao
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 931-938. doi:10.7150/ijms.43030
Full text PDF PubMed PMC

The extracts of Astragalus membranaceus overcome tumor immune tolerance by inhibition of tumor programmed cell death protein ligand-1 expression
Hsu-Liang Chang, Yi-Hsuan Kuo, Li-Hsien Wu, Chih-Min Chang, Kai-Jen Cheng, Yu-Chang Tyan, Che-Hsin Lee
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 939-945. doi:10.7150/ijms.42978
Full text PDF PubMed PMC

Piwi-interacting RNAs play a role in vitamin C-mediated effects on endothelial aging
Sulin Zheng, Haoxiao Zheng, Anqing Huang, Linlin Mai, Xiaohui Huang, Yunzhao Hu, Yuli Huang
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 946-952. doi:10.7150/ijms.42586
Full text PDF PubMed PMC

miR-19 regulates the expression of interferon-induced genes and MHC class I genes in human cancer cells
Jing Li, Tao-Yan Lin, Lin Chen, Yu Liu, Mei-Juan Dian, Wei-Chao Hao, Xiao-Lin Lin, Xiao-Yan Li, Yong-Long Li, Mei Lian, Heng-Wei Chen, Jun-Shuang Jia, Xiao-Ling Zhang, Sheng-Jun Xiao, Dong Xiao, Yan Sun
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 953-964. doi:10.7150/ijms.44377
Full text PDF PubMed PMC

Feasibility of the Figure-of-8-Suture as Venous Closure in Interventional Electrophysiology: One Strategy for All?
Christoph J. Jensen, Miriam Schnur, Sebastian Lask, Philipp Attanasio, Michal Gotzmann, Kaffer Kara, Christoph Hanefeld, Andreas Mügge, Alexander Wutzler
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 965-969. doi:10.7150/ijms.42593
Full text PDF PubMed PMC

Role of Artificial Intelligence in Kidney Disease
Qiongjing Yuan, Haixia Zhang, Tianci Deng, Shumei Tang, Xiangning Yuan, Wenbin Tang, Yanyun Xie, Huipeng Ge, Xiufen Wang, Qiaoling Zhou, Xiangcheng Xiao
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 970-984. doi:10.7150/ijms.42078
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Nano-scientific Application of Atomic Force Microscopy in Pathology: from Molecules to Tissues
Tony Mutiso Kiio, Soyeun Park
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 844-858. doi:10.7150/ijms.41805
Full text PDF PubMed PMC

Direct-acting Antiviral in the Treatment of Chronic Hepatitis C: Bonuses and Challenges
Haiyan Zeng, Lei Li, Zhouhua Hou, Yapeng Zhang, Zhongxiang Tang, Shuiping Liu
Int. J. Med. Sci. 2020; 17(7): 892-902. doi:10.7150/ijms.43079
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image