International Journal of Medical Sciences

Impact factor
2.284

26 May 2019

ISSN 1449-1907 News feeds of published articles

Manuscript login | Account

open access Global reach, higher impact

Journal of Genomics - Submit manuscript now...

Theranostics

Journal of Cancer

International Journal of Biological Sciences

Journal of Genomics

Nanotheranostics

Oncomedicine

Journal of Biomedicine

PubMed Central Indexed in Journal Impact Factor
Google

Online advance articles

Cellular Substrates For Cell-Based Tissue Engineering of Human Corneal Endothelial Cells
Qin Zhu, Hong Sun, Dongmei Yang, Sean Tighe, Yongsong Liu, Yingting Zhu and Min Hu
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-22; doi:10.7150/ijms.34440; accepted
[Author manuscript]

Locus 5p13.1 may be associated with the selection of cancer-related HBV core promoter mutations
Qin-Yan Chen, Yan-Ling Hu, Xue-Yan Wang, Tim J. Harrison, Chao Wang, Li-Ping Hu, Qing-Li Yang, Chuang-Chuang Ren, Hui-Hua Jia and Zhong-Liao Fang
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-22; doi:10.7150/ijms.34297; accepted
[Author manuscript]

Anti-Tumor Activity and Pharmacokinetics of AP25-Fc Fusion Protein
Dening Pei, Jialiang Hu, Chunming Rao, Pengcheng Yu, Hanmei Xu, Junzhi Wang
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-22; doi:10.7150/ijms.34365; accepted
[Author manuscript]

Assessment of abdominal aortic calcification by computed tomography for prediction of latent left ventricular stiffness and future cardiovascular risk in pre-dialysis patients with chronic kidney disease: A single center cross-sectional study
Kenji Furusawa, Kyosuke Takeshita, Susumu Suzuki, Yosuke Tatami, Ryota Morimoto, Takahiro Okumura, Yoshinari Yasuda, and Toyoaki Murohara
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-13; doi:10.7150/ijms.32629; in press
[Author manuscript]

Treatment Strategies and Prognostic Factors of Primary Gastric Diffuse Large B Cell Lymphoma: A Retrospective Multicenter Study of 272 Cases from China Lymphoma Patient Registry
Haiyan Yang; Meng Wu; Ye Shen; Tao Lei; Lan Mi; Xin Leng; Lingyan Ping; Yan Xie; Yuqin Song; Xinan Cen; Jun Zhu
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-8; doi:10.7150/ijms.34175; in press
[Author manuscript]

Identification of key genes and pathways in cervical cancer by bioinformatics analysis
Xuan Wu, Li Peng, Yaqin Zhang, Shilian Chen, Chaoyang Zhang, Guancheng Li
Int. J. Med. Sci. 2019; doi:10.7150/ijms.34172; in press
[Author manuscript]

Impact of matrix metalloproteinase-11 gene polymorphisms on development and clinicopathologcial variables of uterine cervical cancer in Taiwanese women
Soo-Cheen Ng, Po-Hui Wang, Yueh‐Chun Lee, Chung-Yuan Lee, Shun-Fa Yang, Huang-Pin Shen, Yi-Hsuan Hsiao
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-13; doi:10.7150/ijms.33195; in press
[Author manuscript]

NONRATT021972 long-noncoding RNA: A promising lncRNA in diabetes-related diseases
Abhishek Suwal, Ji-long Hao, Xiu-fen Liu, Dan-dan Zhou, Om Prakash Pant, Ying-Gao, Peng Hui, Xin-xuan Dai, Cheng-wei Lu
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-8; doi:10.7150/ijms.34200; in press
[Author manuscript]

Yunnan Baiyao reduces hospital-acquired pressure ulcers via suppressing virulence gene expression and biofilm formation of Staphylococcus aureus
Jun Liu, Mufa Cai, Jiawu Fu, Guocai Wu, Zuguo Zhao, Yi Zhao, Yan Wang, Yuanming Sun, Yongke You, Liyao Lin, Juan Huang, Riming Huang, Jincheng Zeng
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-22; doi:10.7150/ijms.33723; accepted
[Author manuscript]

Microarray and proteome array in an atherosclerosis mouse model for identification of biomarkers in whole blood
Sun-Yoeng Gwon, Hae Min Lee, Ki-Jong Rhee, Ho Joong Sung
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-8; doi:10.7150/ijms.30082; in press
[Author manuscript]

Ribosomal Protein L15 Is Involved In Colon Carcinogenesis
Zhixiong Dong, Hongyu Jiang, Shuangshuang Liang, Yajie Wang, Wei Jiang, and Changjun Zhu
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-8; doi:10.7150/ijms.34386; accepted
[Author manuscript]

Increased expression of LAMTOR5 predicts poor prognosis and is associated with lymph node metastasis of head and neck squamous cell carcinoma
Qi-Chao Yang, Cong- Cong Wu, Ling-Yun Cao, Yao Xiao, Hao Li, Bing Liu, Zhi-Jun Sun
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-8; doi:10.7150/ijms.33415; in press
[Author manuscript]

Low-Frequency Electrical Stimulation of Denervated Skeletal Muscle Retards Muscle And Trabecular Bone Loss In Aged Rats
Hiroyuki Tamaki, Kengo Yotani, Futoshi Ogita, Keishi Hayao, Hikari Kirimto, Hideaki Onishi, Norikatsu Kasuga, Noriaki Yamamoto
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-8; doi:10.7150/ijms.32590; in press
[Author manuscript]

Possible association of arrestin domain-containing protein 3 and progression of non-alcoholic fatty liver disease
Masahiro Ogawa, Tatsuo Kanda, Teruhisa Higuchi, Hiroshi Takahashi, Tomohiro Kaneko, Naoki Matsumoto, Kazushige Nirei, Hiroaki Yamagami, Shunichi Matsuoka, Kazumichi Kuroda, Mitsuhiko Moriyama
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-8; doi:10.7150/ijms.34245; in press
[Author manuscript]

Synthesis and Evaluation of BMMSC-seeded BMP-6/nHAG/GMS Scaffolds for Bone Regeneration
Xuewen Li, Ran Zhang, Xuexin Tan, Bo Li, Yao Liu, Xukai Wang
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-13; doi:10.7150/ijms.31966; accepted
[Author manuscript]

Torsades de pointes and QT prolongation Associations with Antibiotics: A Pharmacovigilance Study of the FDA Adverse Event Reporting System
Chengwen Teng, Elizabeth A. Walter, Daryl Kevin S. Gaspar, Obiageri O. Obodozie-Ofoegbu, Christopher R. Frei
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-22; doi:10.7150/ijms.34141; accepted
[Author manuscript]

The molecular landscape of histone lysine methyltransferases and demethylases in non-small cell lung cancer
Jiaping Li, Xinlu Tao, Jing Shen, Qijie Zhao, Yongshun Ma, Zheng Tao, Yan Zhang, Boying Ding, Zhangang Xiao
Int. J. Med. Sci. 2019; doi:10.7150/ijms.34322; in press
[Author manuscript]

Metformin Inhibits Epithelial-to-Mesenchymal Transition of Keloid Fibroblasts via the HIF-1α/PKM2 Signaling Pathway
Rui Lei, Shizhen Zhang, Yuming Wang, Siya Dai, Jiaqi Sun, Chaoqun Zhu
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-22; doi:10.7150/ijms.32157; accepted
[Author manuscript]

MiR-539-5p negatively regulates migration of rMSCs induced by Bushen Huoxue decoction through targeting Wnt5a
Liuchao Hu, Yamei Liu, Bin Wang, Zhifang Wu, Yingxiong Chen, Lijuan Yu, Junlang Zhu, Wei Shen, Chen Chen, Dongfeng Chen, Gang Li, Liangliang Xu and Yiwen Luo
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-22; doi:10.7150/ijms.33437; accepted
[Author manuscript]

Inhibition of N822K T>A mutation-induced constitutive c-KIT activation in AML cells triggers apoptotic and autophagic pathways leading to death
Jianping Xu, Jinyuan Zheng, Xiaomeng Fu, Wei Wu, Linfen Tao, Dan Li, Donghong Lin
Int. J. Med. Sci. online date 2019-4-23; doi:10.7150/ijms.33532; in press
[Author manuscript]

A Prediction Model of Essential Hypertension Based on Genetic and Environmental Risk Factors in Northern Han Chinese
Chuang Li, Dongdong Sun, Jielin Liu, Mei Li, Bei Zhang, Ya Liu, Zuoguang Wang, Shaojun Wen, Jiapeng Zhou
Int. J. Med. Sci. online date 2019-4-22; doi:10.7150/ijms.33967; in press
[Author manuscript]

Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T and A1298C polymorphisms in breast cancer: a Sardinian preliminary case-control study
Paolo Castiglia, Valeria Sanna, Antonio Azara, Maria R. De Miglio, Luciano Murgia, Giovanna Pira, Francesca Sanges, Alessandro Fancellu, Ciriaco Carru, Marco Bisail, Maria Rosaria Muroni
Int. J. Med. Sci. online date 2019-4-23; doi:10.7150/ijms.32162; accepted
[Author manuscript]

Sensory Nerves Affect Bone Regeneration in Rabbit Mandibular Distraction Osteogenesis
Jian Cao, Shijian Zhang, Anand Gupta, Zhaojie Du, Delin Lei, Lei Wang, Xudong Wang
Int. J. Med. Sci. online date 2019-4-23; doi:10.7150/ijms.31883; accepted
[Author manuscript]

Ensemble Feature Learning to Identify Risk Factors for Predicting Secondary Cancer
Xiucai Ye, Hongmin Li, Tetsuya Sakurai and Pei-Wei Shueng
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-13; doi:10.7150/ijms.33820; in press
[Author manuscript]

A Combination of Tamarindus indica seeds and Curcuma longa Rhizome Extracts Improves Knee Joint Function and Alleviates Pain in Non-Arthritic Adults Following Physical Activity
Posani Srinivas Rao, Yendluri Sita Ramanjaneyulu, Victor R Prisk, Leon J Schurgers
Int. J. Med. Sci. online date 2019-4-23; doi:10.7150/ijms.32505; accepted
[Author manuscript]

TIMD4 rs6882076 SNP Is Associated with Decreased Levels of Triglycerides and the Risk of Coronary Heart Disease and Ischemic Stroke
Eksavang Khounphinith, Rui-Xing Yin, Xiao-Li Cao, Feng Huang, Jin-Zhen Wu, Hui Li
Int. J. Med. Sci. online date 2019-4-10; doi:10.7150/ijms.31729; in press
[Author manuscript]

Altered expression of renin-angiotensin system receptors throughout colorectal adenoma- adenocarcinoma sequence
Maider Beitia, Jon Danel Solano-Iturri, Peio Errarte, Begoña Sanz, Itxaro Perez, María C. Etxezarraga, Alberto Loizate, Aintzane Asumendi, Gorka Larrinaga
Int. J. Med. Sci. online date 2019-4-10; doi:10.7150/ijms.32599; accepted
[Author manuscript]

Molecular heterogeneity in lung cancer: from mechanisms of origin to clinical implications
Federica Zito Marino, Roberto Bianco, Marina Accardo, Andrea Ronchi, Immacolata Cozzolino, Floriana Morgillo, Giulio Rossi, Renato Franco
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-5; doi:10.7150/ijms.34739; accepted
[Author manuscript]

Differential Analysis of Hypertension-Associated Intestinal Microbiota
Xie dan, Zhang Mushi, Wang Baili, Lin Han, Wu Enqi, Zhao Huanhu, Li Shuchun
Int. J. Med. Sci. online date 2019-4-10; doi:10.7150/ijms.29322; in press
[Author manuscript]

Preimplantation Genetic Testing for Monogenic Disease of Spinal Muscular Atrophy by Multiple Displacement Amplification: 11 unaffected livebirths
Yu Fu, Xiaoting Shen, Haitao Wu, Dongjia Chen, Canquan Zhou, Reproductive Medicine Center, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China, 510080, Guangdong Provincial Key Laboratory of Reproductive Medicine, Guangzhou, China, 510080, Reproductive Medicine Center, Jiangmen Cental Hospital, Affiliated Jiangmen Hospital of Sun Yat-sen University, Yu F
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-8; doi:10.7150/ijms.32319; accepted
[Author manuscript]

Nocardiosis in Kidney Disease Patients under Immunosuppressive Therapy: Case Report and Literature Review
Tao Wang, Yun Jia, Bao Chu, HongTao Liu, XiaoLi Dong, Yan Zhang
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-8; doi:10.7150/ijms.32440; accepted
[Author manuscript]

Management of Chronic Respiratory Failure in Interstitial Lung Diseases: Overview and Clinical Insights
Paola Faverio, Federica De Giacomi, Giulia Bonaiti, Anna Stainer, Luca Sardella, Giulia Pellegrino, Giuseppe Francesco Sferrazza Papa, Francesco Bini, Bruno Dino Bodini, Mauro Carone, Sara Annoni, Grazia Messinesi, Alberto Pesci
Int. J. Med. Sci. online date 2019-5-5; doi:10.7150/ijms.32752; accepted
[Author manuscript]

Differential Response of Non-cancerous and Malignant Breast Cancer Cells to Conditioned Medium of Adipose tissue-derived Stromal Cells (ASCs)
Yi-Chia Wu; Wei-Ting Wang; Li-Ju Huang; Ruo-You Cheng; Yur-Ren Kuo; Ming-Feng Hou; Chung-Sheng Lai; John Yu
Int. J. Med. Sci. online date 2019-4-10; doi:10.7150/ijms.27125; in press
[Author manuscript]

Hepatocyte growth factor plays a particular role in progression of overall cardiac damage in experimental pulmonary hypertension
Michal Radik, Zuzana Kmecova, Jana Veteskova, Eva Malikova, Gabriel Doka, Peter Krenek, Jan Klimas
Int. J. Med. Sci. online date 2019-4-10; doi:10.7150/ijms.31690; accepted
[Author manuscript]

A new method to confirm the absence of human and animal serum in mesenchymal stem cell culture media
Megumi Ota, Kentaro Takagaki, Sho Takaoka, Hideki Tanemura, Naoki Urushihata
Int. J. Med. Sci. online date 2019-3-3; doi:10.7150/ijms.32100; accepted
[Author manuscript]

Role of YAP and ΔNp63 in Carcinogenesis and Progression of Oral Squamous Cell Carcinoma
Sawako Ono, Keisuke Nakano, Kiyofumi Takabatake, Hotaka Kawai, Hitoshi Nagatsuka
Int. J. Med. Sci. 2019; doi:10.7150/ijms.29995; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.